Four Cheese

Firehouse Pizza

Regular price ₱450.00

gorgonzola cheese | parmesan cheese | ricotta | mozzarella