Four Cheese

Firehouse Pizza

Regular price ₱460.00

Gorgonzola Cheese | Parmesan Cheese | Ricotta | Mozzarella